Make your own free website on Tripod.com

האתר שלי עבר לכתובתו הקבועה

http://www.solashelly.org

הספרייה

הספרייה היא המניע העיקרי שלי להקמת אתר. לפי ניסיוני (כמו ניסיונם של א"סים רבים), קריאת כתביהם של א"סים אחרים עוזרת לאדם על הספקטרום באופנים רבים. חשוב לי להעמיד מקור זה גם לרשותם של א"סים שלא קוראים אנגלית באופן שוטף.

לפניכם אוסף של מאמרים, שירים וכתבים שונים של אנשים על הרצף האוטיסטי. מהם שנכתבו בעברית, מהם שתורגמו לעברית מאנגלית. כל מה שמופיע כאן, מופיע בהסכמת הכותבים.

דונה וויליאמס.

אי-הצתה, הצתת-יתר והצתה מוטעית: העניין המבלבל של הבנת רגשות.
מקור:
Our Voice (שהוא כתב-העת של Autism Network International), כרך 3, גיליון 1.
מאנגלית: סולה שלי.

ג'ים סינקלר.

·       גישור על הפערים: מבט מבפנים על אוטיזם (או: האם אתם יודעים מה איני יודע?).
מקור:
High Functioning Individuals With Autism, Ed. Eric Schopler and Gary Mesibov (1992), Plenum Press, New York
(נמצא גם באתר המידע של ג'ים סינקלר http://www.jimsinclair.org ).
מאנגלית: סולה שלי.

·       להיות שונה – מה זה אומר?
מקור: 
Our Voice הביטאון של Autism Network International, כרך 1, מס' 1.
(נמצא גם באתר המידע של ג'ים סינקלר http://www.jimsinclair.org
).
מאנגלית: סולה שלי.

שירה

קטע שכתבתי

להבת-אש הדרקונית

טיפולים מזיקים (מסר להורים, הודעות בפורום אוטיזם, אספרגר ו-PDD באתר תפוז)

סולה שלי.

מאמרים

קהילה אוטיסטית מנשר המבטא את ה"אני מאמין" של הקהילה שאליה אני שייכת, שהוא גם ה"אני מאמין" שלי.

שילוב הוא ה"אני מאמין" שלי על חיים בחברה הכללית.

שירים

תקשורת

בכל מקום

מצב

הכל בסדר

המגֵרה

גביש

לדף הבית של סולה שלי

על האתר

קשר

הספרייה

עניין אישי