Make your own free website on Tripod.com

בכל מקום

מי שאין לו אֶרץ,
העולם ביתו:
בכל מקום יהיה תַּיָּר.
בתרמילו המצלמה,
ושלל מראות אשר לִקט
בעָברו בדרכים.

באין מקלט
את גופו ישא אִתו
כקירות סביב סביב
והוא ביתו,

ובאין כרית תחת ראשו
ישעין מבטו על ענן
ובצורות המתחלפות ונעלמות
ימצא מנוח.

סולה שלי

 

לדף הבית של סולה שלי

על האתר

קשר

הספרייה

עניין אישי