Make your own free website on Tripod.com

 

דף הבית של סולה שלי

עבר לכתובת הקבועה:

http://www.solashelly.org

 

אתר זה מוקדש לאנשים על הספקטרום האוטיסטי (אוטיזם, תסמונת אספרגר, פי די די) בישראל. אני מקווה שתמצאו בו חומר מעניין ומועיל.

על האתר

מטרת האתר, ודרך הצגתם של טקסטים בעברית.

משלי

דברים שכתבתי בעברית. 

קשר

אפשרות לאנשים על הספקטרום ליצור קשר זה עם זה, וגם עם מחברת אתר זה.

קישורים

קישורים לאתרים הנוגעים לקהילת אנשי הספקטרום ולסנגור עצמי.

עניין אישי

כמה קישורים בנושאים שמעניינים אותי, וכמה דברים שכתבתי באנגלית.

תרגומים

כתביהם של אנשים על הספקטרום האוטיסטי, שתרגמתי מאנגלית. מומלץ ביותר לבקר באתר אס"י

http://aci.selfip.org