Make your own free website on Tripod.com

האתר שלי עבר לכתובתו הקבועה

http://www.solashelly.org

קשר

אפשר לשלוח לי דוא"ל, לכתובת solashelly@yahoo.com. אני אשתדל מאוד להיענות תוך יום-יומיים לעניינים הקשורים להצטרפות לקומונה. תגובה לדוא"ל בנושאים אחרים ייתכן שתתעכב עד מספר שבועות. כמובן שאינני מחויבת להתכתבות ממושכת בנושאים אישיים.

אם אינכם משתמשים בדוא"ל, תוכלו להשאיר לי מסר בעולם שלי באתר "תפוז".

קיימת קומונה בשם "אסים ישראלים" ב"תפוז" עבור א"סים המעוניינים להתכתב בעברית. כדי להירשם, הירשמו ב"תפוז", לכו לאתר הקומונה, ובבקשת ההצטרפות ציינו את הסיבה להצטרפותכם. קומונה זו מיועדת רק למי שהם עצמם על הספקטרום האוטיסטי. הורים, אנשי מקצוע וכל מי שמעוניין לשוחח עם א"סים יכולים להירשם לקומונת "גשרים" ב"תפוז".

אם אתם בני-משפחה של א"ס, אולי יעניין אתכם הבלוג שלי.

 

 

לדף הבית של סולה שלי

על האתר

קשר

הספרייה

עניין אישי