Make your own free website on Tripod.com

תקשֹרת

לא.
לא צפצפתי.
לא זמזמתי.
כמה כפתורים.
כמה מתגים.
סובב.
הַסֵּט.
כַּון.
עדיין לא עלית על הגל.

אולי תנסה
לשנות,
אם תִּפנה תַּפנית חדה
אולי תוכל לקלֹט.

לא,
לא שדרתי במורס,
הצֹּפן שלי לא כל כך מְדֻיָק.
אתה צועק לי ממרחק,
שדברַי מבֻלבלים ואין בהם הגיון.
עוד סיב נקרע
בתיל הדק.
לא, לא שמעת נכון.
בלוח הבקרה
אור אדום נדלק.
עוד נסיון
אחרון.
הקֶּשר נִתַּק.

סולה שלי

לדף הבית של סולה שלי

על האתר

קשר

הספרייה

עניין אישי