Make your own free website on Tripod.com

מצב

ושוב אותה נקֻדת-אחיזה
צפה בחלל ערפִלי,
קרני-שמש שבורות
ממכת הברק
מחפשות מראה, שתחזירן
לכדור הגדול.

וכל המראות, שהיו כתמונות במסגרת -
שבורים, מסֻבָּכים
זה בזה,

ואני יודעת,
כי לפני שאספיק להתאים את החלקים
בתשבץ הגדול,
יִמַּסו הצבעים בערפל.

 

סולה שלי

לדף הבית של סולה שלי

על האתר

קשר

הספרייה

עניין אישי