Make your own free website on Tripod.com

האתר שלי עבר לכתובתו הקבועה

http://www.solashelly.org

חדש באתר

 

30 אפריל 2006

טיפולים מזיקים (מסר להורים) מאת: להבת אש הדרקונית

2 נובמבר 2005

 קישורים לאתרים של א"סים

גביש מאת: סולה שלי

15 אוקטובר 2005 

להיות שונה – מה זה אומר?  מאת: גי'ם סינקלר

קהילה אוטיסטית   מאת: סולה שלי

שילוב הוא   מאת: סולה שלי

27 אוגוסט 2005 

קטע שכתבתי, מאת: שירה

עניין אישי

 

לדף הבית של סולה שלי

על האתר

קשר

הספרייה

עניין אישי