Make your own free website on Tripod.com

האתר עבר לכתובת הקבועה

http://www.solashelly.org

Autism Network International

Autreat

 

במה שונה Autreat מכנס רגיל על אוטיזם?

*ברוב הכנסים, הנחת היסוד היא שאוטיזם הוא בעיה, וההרצאות דנות בסיבות לה ובדרכים לפתרונה. ההרצאות באוטריט מתמקדות בדרכים שבהן אנשים על הספקטרום יכולים לתפקד בעולם תוך שמירה על זהותם,  מתוך ההשקפה שאוטיזם הוא דרך לגיטימית (אם כי יוצאת-דופן) לחוות את העולם ולפעול בו.

*רוב הכנסים מאורגנים ע"י הורים או אנשי מקצוע, ואלה קובעים את תחומי-העניין וסדר-היום.אוטריט מאורגן ע"י אנשי ספקטרום, ומכוון לצרכיהם וענייניהם של אנשי ספקטרום. הורים ואנשי מקצוע משתתפים, ורבים מהם מוצאים את האירוע מעניין ומהנה, אבל גם הצורה וגם התוכן של האירוע נקבעים ע"י אנשי ספקטרום.

*ברוב הכנסים עיקר התוכן מוצג ע"י אנשי מקצוע, כאשר היוצאים מן הכלל הם הורים, ולעיתים נדירות גם אנשי ספקטרום, המוצגים לרוב כקוריוז. באוטריט, לפחות מחצית המרצים הם אנשים על הספקטרום (חלק מהם, אנשי-מקצוע בעצמם).

*רוב הכנסים נערכים בבית-מלון או במרכז-כנסים הומים מאדם, סביבה עתירת-גירויים שהיא סיוט לאדם עם רגישות חושית. אוטריט מתקיים בקמפוס שקט של מכללה, עם אפשרויות רבות להתבודד לבד או עם חברים.

*סדר-היום ברוב הכנסים עמוס מאוד, וממוקד בעיקר בהרצאות. באוטריט יש הפסקות רבות וכן פעילויות לא-פורמאליות. הפעילות לילדים ובני-נוער היא חלק בלתי-נפרד מן התוכנית, מאחר ש-ANI  מעודד קשרים בין צעירים על הספקטרום ובינם לבוגרים על הספקטרום, כחלק מבניית זהותם.

איך נרשמים?

מורידים מן האתר http://www.ani.ac   טופס הרשמה, ממלאים את הטופס, מצרפים תשלום בהתאם למידע המצורף לטופס, ושולחים בדואר לכתובת המצוינת בטופס.

היכן ניתן לקבל פרטים נוספים?

פרטים נוספים נמצאים באתר של ANI.  כמו כן קיימת קבוצת דיון לאנשים המעוניינים לקבל הודעות ועדכונים, לשאול שאלות, ליצור קשר עם אנשים שמתכננים להשתתף בכנס, ולהציע הצעות לפעילויות.

פרטים נוספים בעברית, בקובץ PDF 

 

לדף הבית של סולה שלי

על האתר

קשר

הספרייה

עניין אישי